Logo_logo_igz

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde in Katwijk een aanwijzing gegeven. De inspectie heeft ernstige tekortkomingen gezien in de zorg die een risico zijn voor de patiëntveiligheid. De zorgaanbieder moet die problemen binnen twee maanden oplossen. Tot die tijd mogen in de praktijk geen injecties worden gegeven en mag de zorgaanbieder geen radiologische onderzoeken met röntgenstralen uitvoeren. Dit meldt Rijksoverheid.

Op 13 oktober 2016 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan de Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde. In de praktijk worden patiënten behandeld voor pijnklachten van de rug en gewrichten, onder andere met injecties met een ontstekingsremmend middel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting en echografie.

Tijdens dat bezoek zag de inspectie verschillende ernstige tekortkomingen die een risico kunnen zijn voor patiënten. De inspectie constateerde onder andere tekortkomingen in de dossiervoering, het voorkomen van infecties, en het onderhoud van medische apparatuur.

Na het inspectiebezoek van 13 oktober moest de zorgaanbieder in totaal 36 verbetermaatregelen nemen. Bij onaangekondigde vervolgbezoeken op 9 en 14 december zag de inspectie onvoldoende verbetering. Daarom heeft de IGZ de praktijk een aanwijzing gegeven.

De inspectie controleert of de Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde zich houdt aan de aanwijzing. Is dat niet het geval, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

Door: Redactie Nationale Zorggids