Normal_mammografie-borstkanker-pink_ribbon

Vanaf 1 december kunnen vrouwen in het kader van het huidige bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker geen uitstrijkje meer maken. De laboratoria hebben dan de tijd om alle cytologische beoordelingen af te ronden waarna de screeningsorganisaties over gaan van het ICT-systeem CIS naar ScreenIT. Ook de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker kent een wijziging. Vanaf januari 2017 starten de vernieuwde bevolkingsonderzoeken. Dit meldt het RIVM.

Vrouwen kunnen weer meedoen met het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vanaf 2017. Willen zij hierop niet wachten? Dan kunnen ze een uitstrijkje op indicatie laten maken. Deze is niet gratis voor de vrouw en de kosten ervan vallen onder haar zorgverzekering.

Vanaf 2017 wijzigt ook de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker, uitgevoerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Deze partij heeft de opdracht verkregen via een Europese aanbesteding. Hiermee is een eind gekomen aan een tijdperk van 25 jaar monitoren door de huidige partij: het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB) van het Erasmus MC. Het LETB blijft wel de landelijke evaluatie verzorgen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Het IKNL gaat de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker monitoren met behulp van gegevens uit het datawarehouse voor bevolkingsonderzoek naar kanker. Het voordeel van het datawarehouse is dat de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) naast de gegevens uit de database van het bevolkingsonderzoek (iBOB) gezet kunnen worden. Op deze manier komen gegevens makkelijker en sneller, zonder tussenkomst van handwerk, beschikbaar.

De bevolkingsonderzoeken worden voortdurend gemonitord op kwaliteit. Elk jaar wordt er een monitorrapport uitgebracht met de belangrijkste prestaties van de bevolkingsonderzoeken. Hierin worden bijvoorbeeld prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen.

Door: Redactie Nationale Zorggids