Normal_hart_stethoscoop_cardiologie

Het UMC Utrecht heeft een Nederlandse primeur. Patiënten met hartfalen kunnen daar sinds kort terecht voor plaatsing van een minisensor die continu de druk van de longslagader meet. Het ziekenhuis denkt hiermee het aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen terug te brengen met 37 procent. Dat meldt UMC Utrecht.

Vorige week is de sensor voor de eerste keer in de longslagader van een patiënt geplaatst. De sensor stuurt gegevens naar de arts van de patiënt, waardoor tijdig kan worden ingespeeld op veranderingen van de druk in de longslagader. De druk verhoogt namelijk wanneer het hartfalen verergerd. Het meetinstrument heeft geen batterijen nodig en is werkzaam zolang als de patiënt leeft.

“Deze sensor geeft ons de mogelijkheid om patiënten met ernstig hartfalen die regelmatig worden opgenomen intensief te monitoren, om zo verergering van hartfalen te voorkomen. Een mooie voorbeeld hoe we de zorg van de individuele patiënt kunnen verbeteren door middel van nieuwe e-health technologieën”, vertelt cardioloog Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht op de website van het ziekenhuis.

Hartfalen is een aandoening die steeds vaker voorkomt. In Nederland lijden er momenteel bijna 142.000 mensen aan hartfalen en naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 tegen 2025. Hartfalen is een serieuze chronische aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam heen kan pompen om de andere organen te ondersteunen. Het overkomt mensen van alle leeftijden en, hoewel ze kunnen variëren, zijn de hoofdsymptomen een combinatie van vermoeidheid, kortademigheid en zwellingen door het vasthouden van vocht. 

Door: Redactie Nationale Zorggids