Normal_ema_europees_geneesmiddelenagentschap_logo

Nederland stelt zich kandidaat voor de vestiging van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA (European Medicines Agency). Op dit moment is EMA in Londen gehuisvest, maar door het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet dit agentschap in een ander EU-land worden gevestigd. De ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Bert Koenders van Buitenlandse Zaken hebben de Tweede Kamer vandaag namens het kabinet over de kandidaatsstelling geïnformeerd. Dat meldt Rijksoverheid.

Het kabinet stelt dat Nederland bij uitstek geschikt is als nieuwe vestigingsplaats voor de EMA. Dit bovenal vanwege de zeer goede internationale bereikbaarheid van het land voor de vele bezoekers, de eveneens zeer goede voorzieningen zoals huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar vervoer voor de medewerkers van EMA en door de algemene beheersing van de Engelse taal. Vanwege de noodzaak van goede internationale bereikbaarheid zal de vestigingslocatie van de EMA in de nabijheid van Schiphol liggen. Nederland heeft vele goede locaties, de uiteindelijke keuze daarvan zal afgestemd worden op de behoeften van de EMA. De uiteindelijke beslissing over in welk land de EMA gevestigd zal worden, is aan de Europese Raad van regeringsleiders.

De EMA is verantwoordelijk voor de beoordeling van de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen die op de Europese markt worden toegelaten. Daarnaast ziet EMA toe op de veiligheid van al toegelaten medicijnen en bevordert het onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Jaarlijks organiseert EMA honderden bijeenkomsten waaraan duizenden experts uit Europa en daarbuiten deelnemen. Bij EMA werken ongeveer negenhonderd hooggekwalificeerde medewerkers, die afkomstig zijn uit alle EU-lidstaten. Mede afhankelijk van de nieuwe locatie van de EMA zal een aanzienlijk deel van deze medewerkers mee verhuizen.

Nederland behoort met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) tot de belangrijkste leveranciers van expertise binnen het Europese netwerk van geneesmiddelenautoriteiten dat door de EMA wordt gecoördineerd. In Londen zijn op dit moment veel organisaties uit de farmasector gevestigd die voor hun werk veel te maken hebben met de EMA. Waarschijnlijk zal bij tenminste een deel van die organisaties belangstelling bestaan om mee te verhuizen als de EMA een nieuwe vestigingsplaats krijgt. Hierdoor versterkt de Nederlandse positie in Europees geneesmiddelenbeleid en krijgt de uitstraling voor Nederland als vestigingsland voor bedrijven en instellingen in de Topsectoren Lifesciences- and Health en Agri- en Food een impuls.

Door: Redactie Nationale Zorggids