Normal_ei_eieren

De Salmonella-uitbraak die al sinds 2015 in Europa heerst, lijkt tot een einde te zijn gekomen. In Nederland speelden de problemen vanaf mei 2016 en er waren 170 patiënten betrokken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het RIVM, de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) en verschillende GGD’en hebben gezamenlijk vastgesteld dat deze patiënten waren te herleiden tot besmette eieren van enkele Poolse legkippenbedrijven. De laatste weken zijn er geen nieuwe patiënten meer bijgekomen in Nederland. Dit meldt de NVWA.

Sinds 2015 zijn er in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, patiënten gemeld met een speciale Salmonella-infectie. Uit onderzoek van deze landen bleek dat de uitbraken aan elkaar gelinkt konden worden. De patiënten hadden een infectie met precies dezelfde bacterie, waaruit blijkt dat zij waarschijnlijk vanuit dezelfde bron besmet zijn. Het European Center for Disease Control (ECDC) zorgde voor internationale coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de verschillende landen. Het is zeldzaam dat de bron van een voedseluitbraak wordt opgespoord wanneer de uitbraak nog gaande is.

Het RIVM, de GGD'en, de NCAE en de NVWA hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de bron van de Salmonella-infecties van de Nederlandse patiënten. Door gedetailleerde informatie te combineren met informatie uit andere Europese landen, kwam de verdenking te liggen op enkele Poolse legkippenbedrijven. De NVWA heeft samen met de NCAE 5.000 eieren van deze bedrijven bemonsterd en microbiologisch onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat er Salmonella Enteritidis aanwezig was op de buitenkant van de eieren. Het RIVM heeft vastgesteld dat het om hetzelfde type bacterie ging als het type dat de Europese uitbraak veroorzaakte.

De NVWA heeft samen met de NCAE de eieren getraceerd en uit voorzorg zoveel mogelijk teruggehaald. De eieren zijn vooral aan de horeca, de verwerkende industrie en aan enkele kleine Poolse winkels geleverd, maar niet aan grote supermarkten.

Door: Redactie Nationale Zorggids