Normal_wijn_drank_drinken_isabella_alcohol_3863

Een maand geen alcohol nuttigen levert een gematigde drinker duidelijke gezondheidsvoordelen op. Dat blijkt uit een onderzoek van het Radboudumc en wetenschapstelevisieprogramma De Kennis van Nu. Veertien proefpersonen hielden voor het onderzoek een ‘droge maand’. Na deze maand voelden deze mensen zich fitter, bleek hun cholesterolwaarde verlaagd, hadden zij minder buikvet en een gezondere lever. Dit meldt Radboudumc.

Een maand niet drinken, vooral na de feestelijke decembermaand, zou gunstig zijn voor de gezondheid en het herstel van de lever. Over het effect van een droge maand bij gematigde drinkers is weinig bekend. Wie minder dan 14 glazen alcohol per week drinkt, valt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder de noemer matige drinker. Onderzoekers van het Radboudumc namen samen met het NTR-televisieprogramma De Kennis van Nu de proef op de som. Veertien gematigde drinkers en de presentatoren van het programma dronken voor het onderzoek een maand geen alcohol. Om toevalligheden uit te sluiten deden negen geheelonthouders mee als controlegroep.

Na de ‘droge maand’ was er een duidelijk effect: de cholesterolwaardes daalden, het buikvet nam af en de waardes in het bloed die wijzen op een prikkeling van de lever en het verval van levercellen daalden. De leverstijfheid en het levervet van de proefpersonen bleef vergelijkbaar met dat van de controlegroep. Zodra de proefpersonen weer gingen drinken, verdween overigens het gezondheidseffect. Bij de controlegroep bleven alle metingen stabiel.

Naast het effect op het lichaam, keken de onderzoekers ook naar de psychische effecten van (stoppen met) drinken. Er werd gekeken naar de alertheid op een reactietest. De deelnemers die alcohol drinken waren op deze test impulsiever en minder nauwkeurig. Na de droge maand nam hun reactiesnelheid iets af en werden zij nauwkeuriger. Of dit echt door het stoppen met drinken komt, is niet zeker te zeggen. Dit kan door allerlei factoren beïnvloed worden, zoals de inname van koffie.

Door: Redactie Nationale Zorggids