Normal_lyme

Organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMw heeft drie onderzoeksvoorstellen naar de ziekte van Lyme van het Radboudumc, het RIVM en het Academisch Medisch Centrum (AMC) gehonoreerd. Samen onderzoeken de wetenschappers nieuwe diagnostische testen, bekijken ze hoe de Borrelia-bacterie kan overleven in het lichaam van patiënten en onderzoeken ze hoe Lyme bij kinderen verloopt. Dit meldt het Radboudumc.

Langdurige klachten door Lyme, een infectie die door de bacterie Borrelia burgdorferi wordt overgebracht na een tekenbeet, staan wereldwijd in de belangstelling. Naar aanleiding van een burgerinitiatief heeft het ministerie van Volksgezondheid aan ZonMw de opdracht gegeven voor een onderzoeksagenda Lyme. Patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers werkten samen in het tot stand komen van de agenda. Onderdeel van het plan was een subsidieronde voor lymeonderzoek.

Uit de tientallen projectvoorstellen die werden ingediend heeft ZonMw drie onderzoeksprojecten gehonoreerd. Bij alle drie de voorstellen zijn onderzoekers uit het Radboudumc betrokken. In het eerste project onderzoeken de Radboudumc-onderzoekers hoe de Borrelia-bacterie het afweersysteem ontwijkt. Patiënten met Lymeziekte hebben een verminderde afweerreactie tegen deze bacterie. De bacterie beïnvloedt de werking van genen en eiwitten die betrokken zijn bij de afweerreactie en kan daardoor overleven.

Het kan moeilijk zijn om Lymeziekte aan te tonen. De huidige serologische testen maken geen onderscheid tussen een actieve infectie en eerder doorgemaakte Lymeziekte. Er wordt nu onderzocht of nieuwe testen een toegevoegde waarde hebben voor de diagnostiek van Lymeziekte. In dit onderzoeksproject dat geleid wordt door het AMC, werken het Radboudumc, het AMC en het RIVM nauw samen.

Binnen het onderzoek LymeProspect KIDS bekijken de wetenschappers van het RIVM, Radboudumc en AMC samen met kinderartsen of de symptomen bij jonge Lymepatiënten anders zijn dan bij volwassenen. Twintig tot dertig procent van alle tekenbeten en lymeborreliose komt voor bij kinderen. Deze studie is een vervolg op de landelijke LymeProspect studie.

Door: Redactie Nationale Zorggids