Normal_dentist_tandarts

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het handhavingtraject bij Tandartspraktijk Braga in Amsterdam beëindigd. Op 14 maart 2016 heeft de inspectie een aanwijzing opgelegd aan de tandartspraktijk. Op 11 juli 2016 is een last onder dwangsom opgelegd omdat bleek dat de aanwijzing niet (geheel) werd nageleefd. Begin 2017 constateerde de IGZ dat in de aanwijzing genoemde noodzakelijke verbeteringen zijn doorgevoerd. Naar aanleiding daarvan is het handhavingtraject beëindigd. Dat meldt de inspectie.

De kern van de aanwijzing in 2016 was dat er risico’s bestonden op het gebied van infectiepreventie, radiologie, organisatie en zorg. In 2016 zijn stapsgewijs een aantal verbeteringen doorgevoerd en gecontroleerd door de inspectie bij meerdere bezoeken.

Op 3 januari 2017 heeft de bestuurder schriftelijk aangetoond dat ook de laatste voorwaarde, de scholing aantoonbaar heeft plaatsgevonden en dat het KEW dossier is geactualiseerd. De zorgaanbieder voldoet hiermee aan alle voorwaarden van de op 14 maart 2016 gegeven aanwijzing.

De praktijk voldoet nu aan de randvoorwaarden voor goede zorg, dus beëindigt de inspectie het handhavingstraject. De IGZ houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van zorg en zal de ontwikkelingen rond deze tandartsenpraktijk middels regulier toezicht volgen.

Door: Redactie Nationale Zorggids