Normal_kunstgras_voetbal

De rubberkorrels in kunstgrasvelden die vorig jaar in opspraak raakten, kenden al in 2015 een veiliger alternatief. Dat blijkt uit een rapport van 1.000 pagina’s die de Volkskrant in bezit heeft. Twee bedrijven hadden in 2015 een nieuw soort granulaat ontwikkeld omdat Nederland strengere regels zou doorvoeren over de korrels die op vele sportvelden liggen. Echter kwamen deze strengere normen niet van de grond, waarna doorgegaan werd met het gebruik van rubbergranulaat. Dit meldt Volkskrant.

Een Nederlands en een Zwitsers bedrijf hebben contact gezocht met het RIVM om meer te weten te komen over de nieuwe eisen voor kunstgraskorrels. Hierop ontwikkelden zij een veiliger alternatief dat ver onder de norm voor kankerverwekkende stoffen ligt. Echter hebben fabrikanten van het rubbergranulaat heftig geprotesteerd en heeft Nederland uiteindelijk afgezien van het aanscherpen van de regels. Minister Schippers van Volksgezondheid stelt dat de lobby van de bandenbranche niet heeft geleid tot dit besluit.

In Nederland liggen zo’n 2.000 kunstgrasvelden die bestrooid zijn met de rubberen korrels. Het zou dan ook een kostbare klus zijn om alle velden te voorzien van het veiligere alternatief. De kosten voor het nieuwe rubbergranulaat zijn zes tot zeven keer zo hoog als die van het product dat nu gebruikt wordt.

De korrels zijn grotendeels gemaakt van oude autobanden, die stoffen kunnen bevatten die mogelijk schadelijk zijn voor de sporters die er mee in contact komen. Hoewel gevreesd werd voor kankerverwekkende stoffen in de rubberen korrels, zegt het RIVM dat het risico “praktisch verwaarloosbaar” is. De meeste voetbalclubs hebben dit advies van het RIVM overgenomen en zij spelen weer op hun sportvelden die rubbergranulaat bevatten. De Europese Commissie laat alsnog onderzoeken of de norm voor kunstgraskorrels aangepast moet worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids