Normal_color_run

Kleurenpoeders die worden gebruikt bij evenementen zoals Color Runs zijn soms brandbaar, stofexpolosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken. Evenementen die gebruik maken van kleurenpoeders moeten maatregelen treffen om de nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken. Dat meldt het RIVM.

De brandweer Amsterdam-Amstelland heeft brandproeven uitgevoerd met kleurenpoeders die in Nederland bij evenementen worden gebruikt. Uit de brandproeven blijkt dat sommige van deze poeders brandbaar zijn. Het RIVM heeft daarom bekeken wat er internationaal bekend is over kleurenpoeders en mogelijke risico’s. Uit deze verkenning blijkt ook dat sommige kleurenpoeders explosief en brandbaar kunnen zijn. Daarnaast blijkt dat kleurenpoeders gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Er is geen overzicht van de samenstelling van de kleurenpoeders die worden aangeboden in Nederland.  

Uit internationaal onderzoek blijkt dat kleurenpoeders gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen. Daarom wordt vanuit gezondheidskundig oogpunt een evenement met het gooien van (kleuren)poeders afgeraden. Als er op een evenement wel kleurenpoeders worden gebruikt, dan is het beste kleurenpoeders op basis van zetmeel te gebruiken die enkel toegelaten levensmiddelenkleurstoffen en geen vervuilingen en allergenen bevatten. Dan nog kunnen er gezondheidseffecten en -klachten optreden. Preventieve maatregelen tijdens het evenement dragen bij aan een zo veilig mogelijk gebruik  van de poeders.

Deelnemers, vrijwilligers en publiek zouden vooraf altijd geïnformeerd moeten worden over het gebruik van de poeders en het risico op irritatie van de luchtwegen, ogen en huid. Het is onverstandig om deelnemers hun eigen poeder te laten gebruiken. Poeders mogen niet in elkaars gezicht gegooid worden en actieve deelnemers wordt geadviseerd geen contactlenzen te dragen. Ieder evenement met kleurenpoeders heeft een Rode Kruispost of EHBO-post nodig. Ook dienen oogdouches en waterpunten aanwezig te zijn voor het geval het nodig is de ogen te spoelen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids