Normal_dokter__arts__stethoscoop

Als het aan D66 ligt, stellen artsen bij overleden donoren vast of zij wilsbekwaam waren. Artsenfederatie KNMG vreest echter voor de uitvoering hiervan. De Eerste Kamer behandelt momenteel die nieuwe wet voor donorregistratie. Eerder nam de Tweede Kamer de wet al aan. Dat meldt KNMG.

“Hoe kan een arts zich ervan vergewissen dat de overledene wilsbekwaam was ten tijde van zijn registratie, een eis in het voorstel? Ook nabestaanden zullen dit niet altijd kunnen”, zegt de artsenfederatie, die vreest voor discussies en praktische problemen.

Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, wordt iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt voor orgaandonatie, gevraagd aan te geven wat hij wil: ja, nee of mijn nabestaanden mogen beslissen. Wie herhaaldelijk niet de mogelijkheid gebruikt om te zeggen dat hij geen donor wil zijn, wordt geregistreerd als iemand met geen bezwaar.

Tevens staat in het voorstel dat indien er twijfel is over de wilsbekwaamheid van een persoon, dat er geen donatie plaatsvindt. Toch kunnen nabestaanden van wilsonbekwame personen toestemming geven voor orgaandonatie. KNMG twijfelt over de verantwoordelijkheid die de arts krijgt om te beslissen over de wilsbekwaamheid. De artsenfederatie benadrukt niet voor of tegen het wetsvoorstel te zijn, maar maakt zich wel zorgen over de uiteindelijke uitvoering. 

Door: Redactie Nationale Zorggids