Inspectie geeft ziekenhuizen Treant onvoldoende

De ziekenhuizen van de Treant Zorggroep blijven vooralsnog onder intensief toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De ziekenhuizen scoren namelijk allemaal een onvoldoende. Dit meldt RTV Noord.

Op 26 november vorig jaar bracht de Inspectie een bezoek aan de ziekenhuizen. Uit het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van de resultaten, blijkt dat de ziekenhuizen op elf van de zesentwintig getoetste zaken een onvoldoende scoren. Zo verloopt het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem niet volgens plan, terwijl deze er voor kan zorgen dat risico’s in een ziekenhuis beheersbaar blijven. Hieronder valt onder andere een registratiesysteem voor incidenten en een plan waarmee de veiligheid van patiënten gegarandeerd kan blijven.

De Inspectie meldt tevens dat de cliëntenraad beter bij de plannen moet worden betrokken, en dat de Raad van Toezicht niet teveel tijd moet nemen voor het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Eind vorig jaar had de Raad van Toezicht twee bestuursleden de wacht aangezegd, maar deze zijn nog altijd niet vervangen. “Dit betekent dat de raad van toezicht binnen een redelijkerwijs kortste termijn komt tot de benoeming van een complete raad van bestuur”, zo schrijft de inspectie.

De zorggroep heeft inmiddels een verbeterplan ingediend bij de inspectie, maar deze blijft het intensieve toezicht voorlopig handhaven. Het gevolg hiervan is dat Treant minstens één keer per maand een voortgangsrapport naar de Inspectie stuurt.

Door: Redactie Nationale Zorggids