Normal_social_media__apps__smartphone__mobiel__telefoon

Vandaag lanceert Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) de TolkentelefoonApp, speciaal voor de zorgsector. Hiermee kan voor anderstalige patiënten snel en eenvoudig een tolk worden ingeschakeld en wordt de communicatie tussen zorgverlener en patiënt gemakkelijker. De app is kosteloos beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland, waardoor zij –van ambulante zorg tot het ziekenhuis- letterlijk zeven dagen per week en 24 uur per dag een tolk ‘op zak’ hebben; binnen zestig seconden is de juiste tolk in de gewenste taal beschikbaar. Dat meldt Mediatic. 

Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat er vaker een tolk ingezet kan worden in de zorgsector. Volgens zorgverleners is bij 16 procent van alle anderstaligen patiënten de inzet van een professionele tolk noodzakelijk, terwijl dit maar bij 5 procent van de gevallen gebeurt.

“Om taalbarrières nog makkelijker te overbruggen is de TolkentelefoonApp ontwikkeld”, aldus Guido Vroman, Manager Business Development & Sales bij TVcN. “In de zorgverlening is een goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener één van de basisvoorwaarden voor het leveren van de juiste zorg en in sommige gevallen zelfs van zeer groot belang.”

Als het om anderstalige cliënten gaat, is een professionele tolk in veel gevallen noodzakelijk voor de juiste diagnostiek en hulp. Bijvoorbeeld wanneer niemand uit de directe kring van de patiënt kan vertalen, of als er sprake is van een complexe zorgvraag of een taboeonderwerp. “Enerzijds moet de zorgverlener de juiste diagnose en zorgvraag kunnen vaststellen, en anderzijds moet de patiënt kunnen begrijpen hoe de behandeling eruit ziet”, aldus Vroman. “Het niet inzetten van een professionele tolk wanneer dat wel nodig is, kan ook extra zorgverbruik tot gevolg hebben.”

De TolkentelefoonApp heeft geen bijkomende kosten en is eenvoudig beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland. De app is beschikbaar voor smartphone en tablet en beschikbaar voor Android, iOS en Windows. 

Door: Redactie Nationale Zorggids