Normal_thermometer__ziek__pillen

De griepepidemie die sinds eind november 2016 heerste is voorbij. Men spreekt van een epidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten.  De griepepidemie is nu na vijftien weken officieel voorbij omdat al twee weken lang het aantal mensen met griepachtige klachten onder de epidemische grens is gebleven. Ook wordt er nauwelijks nog influenzavirus aangetoond. De epidemie duurde langer dan gemiddeld. In de afgelopen 20 jaar duurde een epidemie meestal rond de negen weken. Dat meldt het RIVM. 

Dit seizoen circuleerden verschillende influenzavirussen, maar type A(H3N2) kwam veruit het meeste voor. Het is bekend dat dit type virus vooral bij 65-plussers complicaties kan veroorzaken, vaak in de vorm van longontsteking. Tijdens deze griepepidemie zagen de huisartsen inderdaad veel 65-plussers met longontsteking. Ook was er tijdens de epidemie verhoogde sterfte, voornamelijk in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan mede veroorzaakt zijn door de koude periode in deze winter.

Verder ontstonden er ook veel griepachtige klachten bij verpleeghuisbewoners. Deze lange epidemie, gedomineerd door influenzavirus A(H3N2), met vooral veel ernstige ziektebeelden bij ouderen, komt overeen met de zeer lange griepepidemie in 2014/2015, waar toen hetzelfde influenzavirus heerste. 

Door: Redactie Nationale Zorggids