Normal_astma_inhalator_inhaler_pufje_509px-asthmainhaler_wiki_-c_

Inhalatiemedicatie met daarin corticosteroïden lijkt bij volwassenen een grotere kans te geven op een hogere BMI. Bij vrouwen is dit verband het sterkst en bij hen is ook een relatie aangetoond tussen het gebruik van deze pufjes en het metabool syndroom. Metabool syndroom is een verzameling aandoeningen die de kans op diabetes II en hart- en vaatziekten vergroten. Dit blijkt voor het eerst uit onderzoek van het Erasmus MC, zo meldt het ziekenhuis.

Het is absoluut niet de bedoeling dat vrouwen hun medicatie nu links laten liggen, beklemtonen de onderzoekers. “Deze bevindingen suggereren dat inhalatiecorticosteroiden mogelijk grotere effecten hebben op het lichaam dan eerder werd aangenomen,” zegt arts-onderzoeker Mesut Savas. Professor dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoofdonderzoeker bij het Centrum Gezond Gewicht van het Erasmus MC: “Als dit bij vervolgstudies inderdaad zo blijkt te zijn, zou meer aandacht voor bijwerkingen en betere afweging in de balans tussen bijwerkingen en het beoogde therapeutische effect noodzakelijk zijn.”

Corticosteroïden worden veelvuldig gebruikt als ontstekingsremmers. De inhalatievormen hiervan worden vaak gebruikt bij de behandeling van astma en andere longziekten. Tot voor kort werd aangenomen dat corticosteroïden vooral bijwerkingen geven als ze worden geïnjecteerd, of in tabletvorm worden geslikt. Nu vinden de onderzoekers sterke aanwijzingen dat corticosteroïden ook deze bijwerkingen geven als ze op beperkte plaatsen in het lichaam worden gebruikt, en dan met name in de longen.

Savas en Van Rossum deden onderzoek naar gebruik van corticosteroïden onder ruim 140.000 deelnemers aan de bevolkingsstudie Lifelines, die al vele jaren wordt uitgevoerd in het noorden van Nederland. Uit de studie blijkt dat de vrouwen die inhalatiemedicatie gebruiken, een hogere BMI en een grotere buikomvang hebben dan niet gebruikers. Ook de kans op het hebben van verhoogde bloeddruk, hogere bloedsuikerwaarden, meer vetdeeltjes in het bloed en minder goed cholesterol is vooral bij vrouwen hoger in deze studie.

Door: Redactie Nationale Zorggids