Normal_tweede_kamer

De Kamer spreekt met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) over enkele wijzigingen van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met zijn wetsvoorstel legt de staatssecretaris verschillende zaken vast. Het RIVM is verantwoordelijk voor de inhoud, regie en coördinatie van het Rijksvaccinatieprogramma  (RVP), gemeenten voor het programma uit en er komt een basis voor het organiseren van bevolkingsonderzoeken. De minister van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren, zoals muggen die ziektes verspreiden. Dat meldt de Tweede Kamer

De vaccinatiegraad in Nederland is met 95 procent relatief hoog, maar de afgelopen jaren is er een lichte daling. Ziengs (VVD) wijt dit aan "nepnieuws" over bijwerkingen. Diertens (D66) denkt dat brochures voor specifieke groepen met een lage vaccinatiegraad kunnen helpen.

Het streven is om de voorlichting aan ouders te verbeteren, benadrukt Van Rijn. Vanaf 2018 komt er meer geld beschikbaar voor professionals, zodat ze nut en noodzaak van vaccinaties goed kunnen uitleggen.

Sommige gemeenten zullen hogere kosten hebben voor de uitvoering van het RVP, denkt Kuik (CDA). Bijvoorbeeld doordat er een grote jeugdinstelling is gevestigd. Of omdat de vaccinatiegraad relatief laag is, waardoor de uitgaven aan voorlichting hoger zijn. De meeste vaccinaties zijn bedoeld voor kinderen tot 4 jaar. Daarom hoeft er volgens de staatssecretaris geen rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van jeugdinstellingen.

De tijgermug rukt op in Zuid-Europa. We moeten op tijd beginnen met de bestrijding, benadrukt Kuik, zodat dit soort muggen zich niet in Nederland vestigt. Ziengs vreest dat de vernatting van natuurgebieden de komst van exotische muggen vergemakkelijkt. Wellicht kunnen we leren van de aanpak in Caribisch Nederland, suggereert Diertens. Het is waarschijnlijk dat de tijgermug vaker in Nederland zal opduiken, erkent Van Rijn. Effectieve bestrijding is daarom belangrijk. De Kamer stemt op 9 mei over het wetsvoorstel.