Normal_euro_geld_betalen__7_

De totale uitgaven in de medisch-specialistische zorg mogen in 2018 landelijk met 1,6 procent groeien. De afgesproken groei is 1,6 procent, maar met inachtneming van nog openstaande taakstellingen uit het verleden komt die neer op effectief 1,4 procent. Dit betekent dat ziekenhuizen volgend jaar bijna 300 miljoen euro extra mogen uitgeven, meldt Rijksoverheid. 

Dit is de uitkomst van een onderhandelaarsakkoord tussen het ministerie van Volksgezondheid en partijen in de medisch-specialistische zorg. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft dit akkoord gesloten namens minister Edith Schippers. Van Rijn neemt Schippers’ taken waar zolang zij als informateur bij de kabinetsformatie is betrokken. 

Behalve financiële afspraken zijn inhoudelijke afspraken gemaakt die de medisch-specialistische zorg verder verbeteren. Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord nu met een positief advies aan hun achterbannen voor.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Door: Redactie Nationale Zorggids