Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Op 21 april heeft de Autoriteit Consument & Markt ingestemd met de beoogde samenwerking tussen het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en het Erasmus MC. Eind vorig jaar keurde de Nederlandse Zorgautoriteit de overname al goed, de ACM heeft de gevolgen voor de concurrentie beoordeeld. Dat meldt het Erasmus MC.

Het Erasmus MC zet zich in voor een gezonde bevolking en heeft daarbij een speciale regionale functie in Zuidwest Nederland. Samen met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis wil het Erasmus MC zorg dragen voor continuïteit van de zorg en verbetering van de kwaliteit van de zorg in Zeeland. De overheid eist bovendien dat academische ziekenhuizen zich richten op complexe zorg en dat algemene ziekenhuizen zich bezig houden met ‘gewone’ patiëntenzorg. Door nauw samen te werken kunnen patiënten eenvoudiger op de juiste plek worden behandeld.

Dr. Claudia Brandenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ADRZ is verheugd over de uitspraak van de ACM. “Het ADRZ is en blijft een Zeeuws ziekenhuis met als doelstelling zorg te bieden aan de Zeeuwse patiënt. Door de samenwerking kunnen bijvoorbeeld academische experts vroegtijdiger worden geraadpleegd, kunnen patiënten met complexe problemen snel worden doorverwezen en behandeld, maar kunnen patiënten die ‘klaar’ zijn in het Erasmus MC ook weer snel naar hun vertrouwde ziekenhuis. De Zeeuwse patiënten houden dus zo veel mogelijk hun zorg dicht bij huis.”

Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC, vult aan: “Medisch specialisten in het ADRZ kunnen indien gewenst vroegtijdig advies inwinnen bij onze academische experts. Op dit moment hebben sommige van onze specialisten ook al spreekuur in Zeeland waaronder reumatologen, neurochirurgen, vasculaire internisten, dermatologen en cardiologen. Patiënten kunnen snel worden doorverwezen voor academische zorg en specialisten van ADRZ en Erasmus MC gaan samen zorgpaden en protocollen vaststellen. Dit om te zorgen voor gewaarborgde en veilige zorg.” De huidige Raad van Toezicht van het ADRZ wordt vervangen door een Raad van Commissarissen.  

Door: Redactie Nationale Zorggids