Normal_hoofdpijn_migraine_vrouw

Mensen met chronische pijn worden van het kastje naar de muur gestuurd. Maar liefst 54 procent van alle volwassenen met klachten bezocht 2 tot 6 artsen omdat de klachten niet herkend werden. Bij 52 procent werd pas na een jaar de diagnose gesteld. Eén op de vijf volwassen Nederlanders (2,2 miljoen) kampt met langdurige pijn, zoals rugpijn, hoofdpijn, pijn ten gevolge van reuma en diabetes. 

Chronische pijn treft een groot deel van de bevolking. Ruim 700.000 patiënten beoordeelt de heftige pijn met een acht of hoger op de schaal van één tot tien.

Er is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar chronische pijn. Wel is er heel veel bekend wat wel en wat niet werkt.  Informatie over pijn en pijnbehandelingen blijkt cruciaal te zijn.  Met meer kennis is veel te verbeteren op het gebied van inzicht, begrip en zelfmanagement. Als je weet wat chronische pijn is, kun je leren welke invloed je daar zelf op kunt hebben.

Pijnniveau omlaag
“Informatie over het kunnen omgaan met pijnklachten is vergelijkbaar met een stevige pijnstiller, maar dan eentje die continue blijft werken en zonder bijwerkingen” voegt Arno Engers (fysiotherapeut en psycholoog) bij OCA toe. Engers: “Door de pijn te begrijpen in plaats van ertegen te strijden krijg je meer grip op de pijn en nemen je fysieke mogelijkheden en dagelijks functioneren weer toe”

“Op de website OCA.nl /bijeenkomsten kunnen belangstellenden zien in welke plaatsen en op welke dagen er informatiemiddagen en –avonden worden gehouden. Ook kunnen zij zich online inschrijven om de bijeenkomst bij te wonen”, aldus Marije Boeren, eigenaar van OCA Rotterdam.

Op 10 mei start de eerste educatieronde bij de behandelcentra van OCA in Rotterdam, Enschede en Eindhoven. Tot midden juni zal het hele land door worden getrokken.

Engers: “Zeer veel mensen met pijnklachten worden van hot naar haar gestuurd en krijgen veelal tegenstrijdige informatie over de oorzaak van de klachten waardoor mensen zich meer en meer onzeker voelen en door die onzekerheid steeds minder gaan doen. De toegenomen onzekerheid zorgt voor een toename van stress (piekeren) en teleurstelling (somberheid). Deze emoties hebben op zich weer een negatieve invloed op de pijnklachten.”

(Dit is een advertorial)