Normal_dokter_ziekenhuis_onderzoek

Een doorbraak komt vaak uit onverwachte hoek. De Hartstichting wil talentvolle onderzoekers de kans bieden innovatief onderzoek te doen. Zo is hen gevraagd buiten de gebaande paden te denken en te komen met originele tegendraadse onderzoeken. Tot en met 30 juni 2017 gaan vijf onderzoekers, samen met de Hartstichting, via crowdfunding het benodigde bedrag voor hun onderzoek bij elkaar werven. Dat meldt de Hartstichting.

De Hartstichting verwacht juist dat deze originele, innovatieve onderzoeksprojecten veel winst opleveren voor patiënt en een grote stap voorwaarts betekenen in het eerder herkennen en behandelen van hart- en vaatziekten.

In de selectie van de onderzoeken is de steun van de achterban cruciaal. Daarom heeft de Hartstichting ervoor gekozen om de onderzoeken via crowdfunding te laten financieren. Ook wil de Hartstichting hiermee haar donateurs de mogelijkheid bieden om specifieke projecten en onderzoekers te steunen.

De Hartstichting gaat de onderzoekers op diverse manieren ondersteunen. Via begeleiding voor, en tijdens de campagne, werving onder de donateurs en relaties van de Hartstichting, en door een apart crowdfunding platform. Donaties voor deze projecten worden verdubbeld door de Hartstichting. 100 procent van de donaties komt ten goede aan het project en als het streefbedrag niet wordt gehaald, kan het project niet doorgaan en worden de giften teruggestort. De onderzoekers bieden de donateurs diverse tegenprestaties als dank voor de donatie.

Dit jaar gaan vijf onderzoekers via crowdfunding het benodigde bedrag voor hun onderzoek bij elkaar werven. Het gaat om onderzoek over minder afstoting door betere match tussen donorhart en ontvanger, een onderzoek over sneller zekerheid over je hart en een AMC-onderzoeker gaat achterhalen of stress een hartstilstand kan veroorzaken. Ook is crowdfunding nodig voor onderzoek naar het veilig en snel toedienen van medicijnen bij een beroerte en de invloed van de vrouwelijke cyclus op hartklachten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids