Logo_logo_nierstichting

Morgen verdedigt Iris Groenenberg, programmamedewerker preventie bij de Nierstichting, haar proefschrift bij het LUMC te Leiden. Dit proefschrift beschrijft de resultaten van screening voor nierschade, diabetes en hart- en vaatziekten. Bepaalde groepen in Nederland hebben meer risico op deze aandoeningen en worden tegelijkertijd minder goed bereikt door preventieve activiteiten. Dit vergroot de al bestaande gezondheidsverschillen in de samenleving. Dat meldt de Nierstichting.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit dit proefschrift is dan ook om de focus bij preventieve screening voornamelijk op kwetsbare groepen te richten. En het proefschrift biedt aanbevelingen hoe dit aan te pakken.
 
Voorbeelden van kwetsbare groepen zijn mensen met een lage sociaaleconomische status en bepaalde migrantengroepen. Zij hebben meer risico op chronische aandoeningen. Zo hebben mensen met een lage sociaaleconomische status 1,5 keer meer kans op nierfalen dan mensen met een hoge sociaaleconomische status. En Turkse Nederlanders hebben bijvoorbeeld meer dan 2,5 keer vaker chronische nierschade dan autochtone Nederlanders. Het bereiken van deze groepen voor vroegopsporing is dus extra belangrijk omdat hier de meeste gezondheidswinst valt te behalen.

Door de materialen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) van het PreventieConsult cultureel aan te passen heeft promovenda Iris Groenenberg 70 procent van de kwetsbare doelgroep bereikt. Zij geeft aan dat met relatief eenvoudige maatregelen het bereik onder deze doelgroep verder vergroot zou kunnen worden. Daarnaast geeft ze aan dat de huidige focus op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid mogelijk niet voor iedereen geschikt is. Dit geldt met name voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. 

Dit onderzoek is gefinancierd door de Hartstichting, het Diabetesfonds en de Nierstichting in een samenwerkingsverband genaamd LekkerLangLeven. 

Door: Redactie Nationale Zorggids