Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft onderzoek gedaan naar zwijgcontracten in de zorg. Dit zijn overeenkomsten tussen personen en zorginstellingen met één of meer afspraken die een belemmering vormen voor openheid en transparantie in de zorg. In totaal heeft de inspectie 55 meldingen gehad van zwijgcontracten met ongewenste inhoud. Van acht van deze contracten heeft de inspectie geoordeeld dat er inderdaad ongewenste afspraken in staan. Dat meldt IGZ.

Op 7 april 2016 riep demissionair minister Schippers van Volksgezondheid mensen die een mogelijk zwijgcontract hadden getekend op zich te melden bij de inspectie. Mensen konden zich anoniem melden. De inspectie garandeerde hen volledige vertrouwelijke behandeling.

De inspectie ontving in de periode van april 2016 tot 1 april 2017 55 meldingen. De meldingen zijn afkomstig uit de hele zorgsector. De inspectie heeft in acht zaken vastgesteld dat er sprake was van ongewenste afspraken. Eén van de meldingen ging over een niet-gemelde calamiteit. Hier is een boete voor opgelegd.

In de recente zaken (na 2012) heeft de inspectie het bestuur aangesproken op de ongewenste afspraken en een waarschuwing gegeven. Het bestuur is verteld dat als de zorgaanbieder nogmaals ongewenste afspraken maakt, de inspectie een bestuursrechterlijke maatregel zal opleggen. In de oudere zaken heeft de inspectie de zorgaanbieder een brief gestuurd. Hier stond dat zij zich moet onthouden van het maken of aanbieden van ongewenste afspraken. Zo niet, dan zal de inspectie een bestuursrechterlijke maatregel opleggen. In enkele gevallen is er op verzoek van de melder geen contact geweest met de betreffende zorgaanbieder.

De IGZ roept patiënten, familie en nabestaanden op meldingen te blijven doen. Anoniem melding doen is nog steeds mogelijk. 

Door: Redactie Nationale Zorggids