Normal_ambulance_2

Demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid krijgt steun voor zijn wetsvoorstel om de Tijdelijke wet ambulancezorg met twee jaar te verlengen. Dat meldt de Tweede Kamer.

De wet wordt twee jaar verlengd omdat er volgens de regering nog te veel onzekerheden zijn om de ambulancezorg definitief te regelen. Jammer maar begrijpelijk, vinden de woordvoerders. Mona Keijzer van CDA wil een verlenging met drie in plaats van twee jaar: dat biedt meer tijd voor een goede definitieve wet.
Het uitstel van een definitieve wet voor de ambulancezorg mag er niet toe leiden dat investeringen uitblijven, waarschuwt Pia Dijkstra van D66. Maar daar is Van Rijn niet bang voor: de Regionale Ambulance Voorzieningen en de zorgverzekeraars zijn wettelijk verantwoordelijk voor het bieden van goede zorg.

De staatssecretaris verlengt de Tijdelijke wet ambulancezorg, maar verandert er ook iets aan: de term "ambulanceverpleegkundige" wordt vervangen door "ambulancezorgprofessional". Wat zijn de gevolgen van deze wijziging? De Kamer stelt daarbij een aantal eisen. Zo moet er bij spoedeisende ambulanceritten altijd hoogopgeleid personeel aanwezig zijn, zouden geen jonge mensen zonder ervaring mee mogen rijden en dient de toestroom van hoogopgeleid ambulancepersoneel bevorderd te worden.

De introductie van de functie "ambulancezorgprofessional" heeft geen gevolgen voor de huidige praktijk, zegt Van Rijn. Hij wil de functie invullen in overleg met het zorgveld. De Kamer krijgt het resultaat voorgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Ambulances moeten 15 minuten na een melding ter plaatse zijn. Dat in veel regio's lang niet altijd aan die eis wordt voldaan, verontrust Nijboer (PvdA) en Dijkstra. Keijzer vraagt welke verbeterplannen de zorgverzekeraars inmiddels hebben opgesteld. De 15 minutennorm is niet ideaal, erkent Van Rijn, want alleen bij spoedeisende ritten is hij essentieel. Maar de staatssecretaris wil er bij dit wetsvoorstel niet aan sleutelen. De verbeterplannen van de zorgverzekeraars op dit punt worden "verscherpt" door de Nederlandse Zorgautoriteit bekeken, aldus Van Rijn.

De Kamer stemt op 30 mei over het wetsvoorstel en de moties.