Normal_spreker__debat__congres

De Long Alliantie Nederland en Bureau Beroepsziekten FNV organiseren op woensdagmiddag 31 mei een conferentie over beroepslongziekten. De uitkomsten van de bijeenkomst worden gebruikt om samen met alle betrokken organisaties te komen tot een integrale aanpak van beroepslongziekten. Ook wordt deze aangeboden aan de formateur, de vaste Kamercommissie SZW en het Ministerie van SZW. Dat meldt FNV.

Marian Schaapman, directeur Bureau Beroepsziekten FNV: "Jaarlijks sterven 3.700 mensen aan beroepsziekten, waarvan 2.000 als gevolg van blootstelling aan stoffen. Terwijl het aantal verkeersdoden in de afgelopen 15 jaar werd teruggebracht van zo’n 3.600 naar 600 per jaar, is het aantal doden door beroepsziekten ongewijzigd hoog. Er zijn oplossingen, maar die worden onvoldoende ingezet."

Emile Roling, directeur Long Alliantie Nederland, vult aan: "We willen beroepslongziekten aanpakken en voorkomen. Een integrale aanpak is hard nodig. Daaraan kunnen, net als bij het terugdringen van verkeersdoden, alle partijen in de keten hun bijdrage leveren."

De Long Alliantie Nederland en Bureau Beroepsziekten FNV nodigen mensen uit op sleutelposities in de ‘keten’ die een belangrijke rol spelen bij een integrale aanpak van beroepslongziekten: brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijfsgeneeskundige en curatieve zorg, onderwijsinstellingen, zorg- en verzuimverzekeraars, overheidsorganisaties, onderzoeksinstellingen, politici en beleidsmakers.

Na een analyse van het huidige stelsel rond beroepsziekten lichten sprekers toe welke aanpak zij toepassen vanuit de verschillende invalshoeken. Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor debat. De vragen die centraal staan tijdens de conferentie: hoe kunnen we gezamenlijk meer bewustwording krijgen voor gezond werken? Hoe kunnen we dit omzetten naar acties? Wat is nodig om tot een integrale aanpak van beroepsziekten te komen? Welke samenwerking is daarvoor nodig? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Door: Redactie Nationale Zorggids