Normal_maandoverzicht

Het belangrijkste nieuws van mei hebben wij weer voor u verzameld! Lees het nu in ons nieuwste maandoverzicht. Dit gebeurde er in mei: omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat blijkt biologische vader van zeker negentien kinderen, een ggz-instelling declareert onverzekerde dagbesteding en mensen die langdurige zorg nodig hebben, raken snel de weg kwijt. 


Vruchtbaarheidsarts verwekte zeker 19 kinderen
De overleden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat was vader van zeker negentien donorkinderen. Het Fiom heeft de kinderen en hun ouders hiervan op de hoogte gesteld. Mogelijk zijn nog meer kinderen de biologische kinderen van de arts, want niet iedereen staat ingeschreven bij de dna-databank van Fiom. Op 2 juni vindt een rechtszaak plaats waarin donorkinderen en hun ouders om opheldering vragen over de vermeende misstanden in MC Bijdorp, de spermakliniek van Karbaat.

Deze maand werd ook bekend dat de omstreden vruchtbaarheidsarts ook in zijn tijd bij het Zuiderziekenhuis in Rotterdam kinderen verwekte met zijn eigen zaad. Minstens drie kinderen zijn geboren na zijn inseminatie met donorzaad in het ziekenhuis waar Karbaat 15 jaar lang medisch directeur was tot 1979.

Ggz-instelling declareert onverzekerde dagbesteding
Onverzekerde activiteiten of behandelingen als alternatieve therapie, personal training en yoga kunnen verzekerd worden, maar alleen via ggz-instelling Vitalis. Deze heeft namelijk ontdekt dat via een bepaalde constructie, onverzekerde activiteiten toch gedeclareerd kunnen worden.

Het nieuws over de werkwijze van deze zorginstelling deed veel stof opwaaien. Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland en André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schreven er een artikel over op Zorgvisie.  Zij vrezen ervoor dat dergelijke zorgaanbieders de continuïteit en houdbaarheid van het Nederlands zorgstelsel in gevaar brengen.

Wie langdurige zorg zoekt, raakt snel de weg kwijt
Mensen die langdurige zorg nodig hebben, lopen regelmatig tegen tal van problemen aan. Ze hebben moeite om de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag. Ze vinden vaak ook niet alle informatie. En sommige mensen hebben behoefte aan een vaste ondersteuner die hen helpt met het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden die mensen hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De verenigingen roepen op om de beschikbare onafhankelijke cliëntondersteuners die er zijn binnen de Wmo en de Wlz over de stelsels heen te organiseren en beter vindbaar en toegankelijk te maken.

Overig zorgnieuws 

 • Ander nieuws over donorkinderen deze maand ging over het eerste Nederlandse donorkind die haar anonieme spermadonor heeft opgespoord. Dit deed zij via een commerciële Amerikaanse dna-databank. Mede door dit soort databaken komt de anonimiteit van donoren in het geding.
   
 • Het verlies van de zorgverzekeraars vorig jaar was groot. In totaal hebben CZ, VGZ, Menzis en Achmea een verlies geleden van honderden miljoenen euro’s. Dit staat in schril contrast met 2015, toen ze nog een totale winst van een half miljard euro wisten te behalen. 
   
 • Demissionair staatssecretaris Van Rijn wil dat Veilig Thuis bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld die onterecht zijn gebleken, voortaan het initiatief neemt tot vernietiging van het dossier. Nu moeten de betrokkenen hier zelf een verzoek voor indienen. 
   
 • CZ-verzekerden vonden in 2016 foutieve declaraties ter waarde van 2,4 miljoen euro, waarvoor ze gemiddeld zo’n 260 euro voor terugkregen. Waar er in 2015 ‘slechts’ 400.000 euro aan foutieve declaraties werd gevonden, is dat in één jaar tijd verzesvoudigd. Patiëntenfederatie Nederland roept iedereen op om ziekenhuisrekeningen goed te controleren.
   
 • Sinds kort krijgen huisartsen een tolkenvergoeding voor statushouders. Huisartsen zijn hierover echter niet tevreden, want zij vinden dat een tolkentelefoon veel vaker en langer nodig is. Bovendien zouden andere beroepsgroepen als tandartsen, verloskundigen en ggz-artsen ook een vergoeding moeten krijgen.
   
 • Bij zo'n 45 procent van alle ggz-instellingen in Nederland zijn de wachttijden veel te lang, vooral in de jeugdzorg. Kinderen en jongeren tot achttien jaar met angstklachten, een depressie of andere psychische stoornissen moeten gemiddeld zes weken wachten op een eerste intakegesprek. Volgens de regels mag dat niet langer dan vier weken zijn.
   
 • Tbs-kliniek de Woenselse Poort had in 2014 een groep zware tbs’ers onder zijn hoede, waar het personeel niet tegen opgewassen was. Hierdoor zijn er de afgelopen jaren diverse incidenten geweest tussen cliënten en medewerkers van de Woenselse Poort. 
   
 • In mei zijn er diverse cao-akkoorden gesloten. Ziekenhuizen bereikten medio mei een principe-akkoord en in de geestelijke gezondheidszorg zijn de bonden samen met GGZ Nederland eind mei akkoord gegaan met de cao. De onderhandelingen over de cao in de gehandicaptenzorg liepen onlangs vast, waardoor hiervoor nog geen akkoord is bereikt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids