Logo_logo_zorginstituut

Zorginstituut Nederland heeft het proces van ‘process mining’ overgedragen aan HEAD, de vereniging voor financials in de zorg. Process mining is een methode waarmee processen in de zorg geanalyseerd en verbeterd worden en ook de zorgkosten kunnen daardoor dalen. Het rapport werd symbolisch overhandigd aan Ellen Kalkhoven, de zojuist herkozen voorzitter van HEAD. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Het rapport komt voort uit een pilot van Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO), waarin een groot aantal organisaties in de zorg samenwerkt rond innovaties in de digitale informatievoorziening. Het Zorginstituut faciliteert het platform IZO. Process mining is een innovatieve manier voor analyse en verbetering van processen met gebruik van digitale gegevens die toch al worden vastgelegd. Deze worden zo gerangschikt en geanalyseerd dat ze nieuwe informatie opleveren voor processen en verantwoordingsvraagstukken.

In een pilot zijn het afgelopen jaar de mogelijkheden van process mining samen met zorgaanbieders verder onderzocht en geconcretiseerd. De eerste resultaten wijzen uit dat deze aanpak zeer goede mogelijkheden biedt voor zorgaanbieders voor de analyse en verbetering van hun processen. Met de procesverbetering en procesoptimalisatie kunnen de kosten van de zorgadministratie significant worden verlaagd. Door inzicht in het verloop van de processen kan ook het proces van controle en verantwoording worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Het wordt mogelijk te sturen en bij te sturen op afwijkingen. Dat levert ook mogelijkheden om effectief aan de slag te gaan met 'continuous monitoring'.

Kenmerkend voor IZO is de praktische aanpak; van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven. In dat verband heeft IZO het afgelopen jaar het onderwerp process mining opgepakt. Het doorgeven van de opgedane inzichten aan HEAD past in deze aanpak.

Door: Redactie Nationale Zorggids