Normal_diabetes_prikken_spuit_insuline

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid start ZonMw met de uitvoering van het nieuwe programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Dit nieuwe programma heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de extramurale hulpmiddelenzorg. Dat meldt ZonMw. 

Er is door het ministerie van Volksgezondheid budget beschikbaar gesteld om onderzoek uit te zetten naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de extramurale hulpmiddelenzorg. Dat moet bijdragen aan de beoordeling van hulpmiddelen(zorg) voor pakketinstroom en aan het gepast gebruik van hulpmiddelen(zorg) door de patiënt/gebruiker.

Omdat klinische bewijsvoering op het terrein van hulpmiddelenzorg relatief nieuw is zal het programma de versterking van de onderzoeksinfrastructuur stimuleren. Participatie van patiënten, zorgdeskundigen/voorschrijvers, fabrikanten/leveranciers en zorgverzekeraars wordt als vertrekpunt gehanteerd om tot formulering van de maatschappelijk relevante onderzoeksvragen te komen.

In de eerste fase van het programma zal de focus gelegd worden op extramurale hulpmiddelen in het verzekerde pakket rondom diabetes, stoma en urine-incontinentie. De komende tijd werkt ZonMw het programma verder uit. In het najaar wordt verwacht meer informatie te kunnen verstrekken over de verdere invulling en subsidieronde van het nieuwe programma.

Door: Redactie Nationale Zorggids