Normal_mst_medisch_spectrum_twente

Dit voorjaar werd Medisch Spectrum Twente (MST) doorgelicht. De IGZ oordeelde dat het Enschedese ziekenhuis de infectiepreventie en het antibioticumbeleid goed voor elkaar heeft. IGZ complimenteerde MST voor zijn professionele aanpak en degelijke procesvoering. Een veilig gevoel voor patiënten. Dat meldt MST. 

Door infecties te voorkomen en zo min mogelijk antibiotica te gebruiken, leveren ziekenhuizen een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het aantal resistente bacteriën in Nederland. De inspectie houdt scherp toezicht op dit thema.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht dit voorjaar hoe het bij MST staat met infectiepreventie. Binnen het thematoezicht Infectiepreventie (TIP) ziet de IGZ toe op het naleven van algemene standaarden op dit vlak, met bijzondere aandacht voor de preventie van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in de Nederlandse ziekenhuizen. VWS heeft met het zorgveld afgesproken dat het aantal vermijdbare infecties met de helft af zal nemen in de komende jaren. Hetzelfde geldt voor onjuist antibioticagebruik.

Om erop toe te zien dat de ziekenhuizen op koers blijven deze doelstelling te realiseren, voert IGZ periodiek inspecties uit. Deze bezoeken worden slechts één dag van tevoren aangekondigd en voeren doorgaans langs de spoedeisende hulp, de afdeling pre-operatieve screening en verpleegafdelingen. Daarnaast zijn er gesprekken met de inhoudelijk deskundigen en de Raad van Bestuur. De inspectierapporten zijn openbaar en te vinden op www.igz.nl. 

Door: Redactie Nationale Zorggids