Normal_smog

Op dinsdag 29 augustus 2017 is in de provincies langs de Duitse grens en in Noord-Brabant een kleine kans op smog door ozon. De verwachting is dat de luchtkwaliteit hier lokaal slecht kan zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Het RIVM adviseert mensen die last hebben bij smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dat meldt RIVM. 

Het advies geldt voornamelijk in de middag en vroege avond, omdat de ozonconcentraties buiten dan het hoogst zijn en binnenshuis de concentraties lager zijn. Bij smog door ozon kunnen mensen last krijgen van irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Dit geldt vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD.

Vanaf vanavond zal er vanuit het noordwesten schone lucht en regen over het land trekken. Om die reden geldt er morgen 30 augustus geen waarschuwing meer, maar kan de luchtkwaliteit in het zuidoosten nog wel ‘onvoldoende’ zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit is het geval in het voorjaar en in de zomer als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon en zorgen dan voor verhoogde ozonniveaus. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Door: Redactie Nationale Zorggids