Normal_tennis__sport__hobby

Hoger opgeleiden leveren vaker sportieve inspanningen dan laagopgeleide mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 68 procent van de mensen met een hoge opleiding sport wekelijks, tegenover 35 procent van de laagopgeleide mensen. Dat meldt NU.nl.

Niet-westerse migranten met een hoge opleiding sporten minder dan autochtonen, maar ook deze groep sport meer dan mensen met een laag opleidingsniveau. Volgens het Mulier Instituut heeft dit te maken met de kennis over bewegen en gezondheid. Hoger opgeleiden zouden hier meer vanaf weten en in hun omgeving hebben ze meer mogelijkheden om te bewegen.

Sinds 2005 is de groep hogeropgeleide mensen meer gaan sporten. Het percentage is gestegen van 63 procent toen naar 65 procent nu. Dit is ook meteen de enige groep mensen die meer is gaan sporten. Lager en midden opgeleide personen zijn nagenoeg evenveel actief blijven bewegen.

Door: Redactie Nationale Zorggids