Normal_pil_medicijnen

Aspen Pharma Trading Limited (Aspen), de vergunningshouder voor het schildkliergeneesmiddel Thyrax, heeft de verplaatsing van de productie naar een andere locatie onderschat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar het Thyrax-tekort, zo meldt IGZ. 

In december 2015 meldde Aspen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat Thyrax vanaf februari 2016 voorlopig niet meer leverbaar zou zijn. Patiënten die dit geneesmiddel gebruikten, moesten daarom overstappen op een vervangend geneesmiddel. Het tekort heeft voor onrust gezorgd bij deze patiënten. Gezien de impact van het tekort is de IGZ een onderzoek gestart om vast te stellen welke feiten en omstandigheden tot dit tekort hebben geleid.

Aspen heeft naar mening van de IGZ de impact onderschat van het verplaatsen van de productielocatie van Nederland naar Duitsland. Bij Aspen had bekend moeten zijn dat Thyrax kennelijk een product is waarvan de eigenschappen als gevolg van wijzigingen in de productie of opslag aan sterke veranderingen onderhevig kunnen zijn. Door Aspen is, volgens de IGZ, in onvoldoende mate een voorziening getroffen voor de beschikbaarheid van Thyrax voor de Nederlandse markt.

De IGZ meent dat Aspen er onvoldoende voor heeft gezorgd dat Thyrax in voldoende mate voorradig was voor groothandelaren en apotheken om in de behoefte van patiënten te voorzien. De IGZ is een vervolgtraject gestart met het oog op het treffen van passende maatregelen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids