Normal_hart_gezondheid

Vrouwen staan nog onvoldoende bewust stil bij klachten die kunnen duiden op hartproblemen. Onderzoek wijst uit dat vrouwen van 35 jaar en ouder vaker dan mannen vage klachten hebben die kúnnen wijzen op een hartinfarct. Toch stappen vrouwen relatief minder snel naar de huisarts. Tegelijkertijd is het voor artsen moeilijk om de juiste diagnose te stellen. Het ontbreekt hen aan specifieke diagnostische middelen voor vrouwen om hart- en vaatziekten vroegtijdig in beeld te krijgen. De Hartstichting start daarom vandaag samen met patiënten en artsen een nieuwe campagne voor het vrouwenhart. Dat meldt de Hartstichting. 

Het doel van de campagne is om aandacht te vragen voor betere diagnostiek, zodat hartaandoeningen bij vrouwen vroegtijdig kunnen worden vastgesteld. Bepaalde hart- en vaatziekten ontwikkelen zich bij vrouwen namelijk anders dan bij mannen en zijn moeilijk te herkennen, ook door artsen. Uit eerder onderzoek blijkt dat vrouwe vaker dan mannen aandoeningen aan de kleinste bloedvaten in het hart hebben.

Volgens Yolande Appelman, interventiecardioloog bij VUMC en auteur van ‘Het Vrouwenhart’, is het urgent dat er meer aandacht en onderzoek komt. “De tot nu toe ontwikkelde technieken en behandelingen zijn vooral gericht op de kransslagaders. Inmiddels weten we dat hartproblemen bij vrouwen zich anders kunnen ontwikkelen. We hebben behoefte aan andere tests en scans om bijvoorbeeld aandoeningen in de kleinste bloedvaten vast te kunnen stellen.”

De Hartstichting werkt aan de ontwikkeling van diagnostische testen, zodat artsen hartaandoeningen bij vrouwen eerder en beter kunnen vaststellen. Wetenschappers onderzoeken bijvoorbeeld of ziekteprocessen die kunnen leiden tot ernstige hartproblemen eerder op te sporen zijn. Meer kennis van signaalstoffen in het bloed is daarvoor noodzakelijk. De onderzoeken moeten leiden tot bijvoorbeeld bloedtests, betere risicoscores of scans voor huisartsen en cardiologen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids