Normal_medicijnen_geld

Per 1 oktober 2017 wordt het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen ingesteld. Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid heeft dit Platform in maart 2017 aangekondigd. Dat meldt Rijksoverheid. 

Het doel is om, in samenwerking met alle betrokken partijen, de inkoop van dure geneesmiddelen te optimaliseren en zo dure geneesmiddelen beter toegankelijk en betaalbaar te maken. Het Platform brengt partijen die betrokken zijn bij de inkoop van dure geneesmiddelen samen.

Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen, zoals ziekenhuizen, medische specialisten, apothekers en verzekeraars.

Door: Redactie Nationale Zorggids