Normal_normal_giftige_stof4534

Chemiebedrijven moeten transparanter zijn over het gebruik van gevaarlijke stoffen. En de controle en handhaving moeten beter. De Kamer debatteerde met staatssecretaris Dijksma (Milieu) en minister Asscher (Sociale Zaken). Dat meldt de Tweede Kamer

Chemours in Dordrecht kwam al eerder in het nieuws omdat het bedrijf omwonenden en werknemers jarenlang heeft blootgesteld aan het gevaarlijke perfluoroctaanzuur (PFOA). Nu loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen het chemiebedrijf wegens het illegaal lozen van GenX-stoffen. Het bedrijf heeft al zijn goodwill verloren, zegt Dijkstra (VVD). Hij is blij dat de provincie Zuid-Holland de vergunningeisen heeft aangescherpt.

Gevaarlijke chemische stoffen horen helemaal niet in ons milieu thuis, vinden Arissen (PvdD) en Kröger (GroenLinks). Zij zeggen: stop met het lozen daarvan. Maar volgens Dijksma kun je stoffen niet zomaar verbieden. De Europese REACH-verordening voor chemische stoffen bepaalt dat bedrijven moeten aantonen dat ze veilig werken met gevaarlijke stoffen. Anders krijgen ze geen vergunning.

Beter informeren over gevaarlijke stoffen

Chemours wist al decennia hoe gevaarlijk PFOA was, maar hield dat verborgen voor  omwonenden en werknemers. Zulke relevante informatie achterhouden moet strafbaar worden, vinden Van Brenk (50PLUS) en Arissen.

Van Eijs (D66) vindt het onverklaarbaar dat drinkwaterbedrijven zelf op zoek moeten naar gevaarlijke stoffen in het water. Zij wil chemiebedrijven verplichten om actief te melden welke gevaarlijke stoffen ze lozen.
Er komt een kennisplatform, meldt Asscher. Daarop moeten bedrijven in het openbaar informatie gaan delen over gevaarlijke stoffen. Bedrijven zijn daar niet enthousiast over, constateert Von Martels (CDA), en dat is een slecht signaal. Als het niet vrijwillig gebeurt, kan een verplichting volgens Asscher alsnog in beeld komen.

Inspectie laat te wensen over

De Arbeidsinspectie onderzoekt de gezondheid van (ex-)werknemers van Chemours. Maar waarom gebruikt de inspectie daarbij alleen informatie die het verdachte bedrijf zelf aanlevert, vraagt Van Aalst (PVV). En waarom heeft de Arbeidsinspectie decennia niet gekeken naar gevaarlijke stoffen, vraagt Laçin (SP). Er is wel degelijk gekeken naar het acute gezondheidsgevaar, zegt Asscher, maar de inspectie kijkt pas sinds kort ook naar de langetermijngezondheidseffecten.

De minister meldt dat wordt onderzocht hoe inspecties slimmer en effectiever kunnen. Over een eventuele capaciteitsuitbreiding beslist een nieuw kabinet. Ook komt er een gespecialiseerd inspectieteam voor gevaarlijke stoffen. Dat moet er snel komen en voldoende capaciteit hebben, benadrukt Van Dijk (PvdA).
De Kamer debatteerde eerder over chemiebedrijf Chemours op 17 mei. Stemming over de ingediende moties vindt plaats op 26 september.