Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Ondanks het feit dat e-health toepassingen veel potentieel bieden in de gezondheidszorg, pleit zij ervoor dat deze toepassingen veel meer planmatig en theorie- en evidentie gestuurd worden ontwikkeld. Ook is een duidelijk en herkenbaar keurmerk voor kwaliteit voor de consument nodig, zodat deze in het grote aanbod van e-health toepassingen duidelijk kan zien welke de goede eHealth toepassingen zijn die werken. Dit vindt hoogleraar gezondheidspsychologie Lilian Lechner van de Open Universiteit, zo meldt de universiteit. 

In de huidige digitale samenleving bestaan er voor bijna ieder aspect van ons leven digitale oplossingen en toepassingen. De verschillende toepassingen rondom gezondheid zijn samen te vatten onder de naam eHealth. Een aantal kenmerken maken e-health erg geschikt voor zorg en gezondheid. Zo kun je via e-health-toepassingen efficiënte, betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit bieden. Ook geven e-health opties gebruikers de kans om de regie over hun eigen gezondheid meer in eigen hand te nemen.

Er zijn ontelbaar veel toepassingen, maar er is nog weinig inzicht in wat nu eigenlijk werkt. De meeste toepassingen zijn weinig of niet wetenschappelijk onderbouwd. Verder vallen het bereik, het gebruik en het blijvend gebruik van e-health toepassingen vaak tegen. Ook heeft de consument of zorggebruiker geen overzicht in wat nu goede e-health toepassingen zijn en wat niet. Een belangrijke zorg bij e-health toepassingen is de manier waarop de privacy en veiligheid van data zijn geregeld. Bovendien zijn veel nieuwe e-health toepassingen al weer snel achterhaald, doordat digitale ontwikkelingen steeds sneller gaan zijn. Tot slot vindt integratie van toepassingen in de zorg te weinig plaats.

Lilian Lechner benadrukt dat e-health toepassingen wetenschappelijk moeten worden onderbouwd. Daarnaast moet er bij de ontwikkeling van e-health toepassingen voldoende aandacht blijven voor de werkingsmechanismen, de effecten in subgroepen en de lange termijn effecten. Ook moeten we aandacht houden voor de grote verschillen in effectiviteit en kwaliteit van deze toepassingen en de risico’s van gebruik en verspreiding.

Door: Redactie Nationale Zorggids