Logo_zonmw

Onderzoeksprogramma Argos beschuldigt ZonMw ervan jarenlang onterecht subsidies te hebben verstrekt. Commissieleden van ZonMw zouden zelf ook aanvragen hebben ingediend en zo subsidies hebben ontvangen. De organisatie laat weten zich niet te herkennen in de kritiek en noemt de berichtgeving eenzijdig. Dat melden RTL Nieuws en ZonMw. 

De subsidie-instantie zegt dat de berichten gaan over een bezwaarprocedure uit 2015, waarin de bezwarencommissie spreekt over de schijn van belangenverstrengeling. Na deze bezwaarprocedure heeft ZonMw de controle op de naleving van de Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw verscherpt.

“In de casus uit 2015, waarover door Argos vragen aan ZonMw zijn gesteld, is de Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw onvoldoende nageleefd; in de beoordelingscommissie zaten leden die zelf een aanvraag hadden ingediend in de betreffende subsidieronde. ZonMw betreurt deze gang van zaken en heeft na deze bezwaarprocedure de controle op de naleving van de Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw verscherpt”, aldus de organisatie op de website.

RTL Nieuws licht één voorbeeld van belangenverstrengeling uit. Het gaat hier om een subsidieaanvraag van een onderzoeker van het VUmc. Zijn aanvraag werd afgewezen, maar de aanvraag van de concurrent én lid van de commissie werd wel gehonoreerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids