Normal_plenaire_zaal_eerste_kamer

De donorwet die eerder sneuvelde in de Eerste Kamer, is aangepast om zo alsnog een meerderheid van de stemmen te krijgen bij de volgende stemronde. D66-Kamerlid Pia Dijkstra heeft in ‘haar’ donorwet een vergewisplicht opgenomen waardoor artsen bij kwetsbare groepen in de samenleving extra moeten controleren op de wilsbekwaamheid van de overledene. Dijkstra hoopt dat deze aanpassing er voor zorgt dat de Eerste Kamer akkoord gaat met de wet die iedereen automatisch orgaandonor maakt, tenzij de persoon daar zelf bezwaar tegen maakt. Dit meldt Trouw.

De vergewisplicht houdt in dat artsen naast het raadplegen van het donorregister wat nu al standaard is, ook bij de huisarts of familie navraag moeten doen naar de wilsbekwaamheid van die persoon. “Dit om alle twijfel en zorgen weg te nemen omtrent de vraag of een arts zich er wel altijd van zal vergewissen of de betrokkene wilsonbekwaam is of niet”, staat aan een brief van Dijkstra die gericht is aan de Eerste Kamer. De praktijk leert dat artsen dit vaak al uitvoeren, maar hiertoe nog niet worden verplicht door de wet.

De wijziging is met name voor het CDA doorgevoerd. Deze partij had behoorlijke twijfels over de wet, met name over de gevolgen voor kwetsbare groepen. Zo zouden mensen die niet of slecht kunnen lezen en mensen met een verstandelijke beperking mogelijk akkoord gaan met iets dat zij niet volledig begrijpen. Echter willen het CDA en de Eerste Kamer pas in januari weer naar de wet kijken. Op dat moment zal het naar verwachting weer aankomen op een paar stemmen. Vorig jaar ging de Tweede Kamer akkoord met de donorwet, waarbij één stem uiteindelijk de doorslag gaf.

Door: Redactie Nationale Zorggids