Normal_rss_entry-107989

In het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie krijgen drie departementen twee ministers. Het gaat om Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Veiligheid en Justitie. Dat hebben de partijen gisteren afgesproken.

Er komt op Volksgezondheid een minister van langdurige zorg en een belast met ziekenhuiszorg. Er wordt nog gesproken over het belasten van een van deze beide bewindslieden met familie- of ouderenzaken. Op Veiligheid en Justitie gaat de ene bewindsman zich bezighouden met de rechtstaat en de ander met politie en justitie. De onderverdeling op Onderwijs is een minister van hoger onderwijs en een minister van primair en voortgezet onderwijs. Dat komt overeen met de verdeling van werkzaamheden tussen de minister en staatssecretaris op dit moment.

Door: ANP