Normal_edith_schippers

Wanneer de Europese Commissie een centrale markttoelating afgeeft voor nieuwe en innovatieve medicijnen, moeten farmaceutische bedrijven verplicht zijn deze medicijnen aan te bieden in alle lidstaten. Dat is de kern van een initiatief dat demissionair minister Schippers van Volkgezondheid vandaag lanceert. Ze heeft hierover een brief gestuurd aan de Europese Commissie en alle EU-lidstaten. Dat meldt Rijksoverheid. 

Zodra nieuwe geneesmiddelen een positieve beoordeling van de EMA ontvangen, verleent de Europese Commissie een centrale markttoelating die geldig is voor de hele Europese Unie. Dit is echter geen garantie dat patiënten in alle EU-lidstaten kunnen profiteren van deze nieuwe geneesmiddelen. Er is namelijk geen wettelijke verplichting om geneesmiddelen in EU-lidstaten aan te bieden.

In veel gevallen kiezen bedrijven dan ook voor marktstrategieën waarbij ze producten alleen introduceren in bepaalde lidstaten. Als gevolg daarvan hebben veel patiënten, met name in kleinere of armere landen, geen toegang tot de medicijnen of moeten soms maanden tot jaren wachten. Dit is een onaanvaardbare situatie die moet worden aangepakt. Nederland is van mening dat alle EU-lidstaten gelijke kansen moeten krijgen. In haar brief roept Schippers alle Ministers van Volksgezondheid op om de discussie te starten en met oplossingen te komen, opdat alle EU-lidstaten gelijke toegang krijgen tot medicijnen.

Het initiatief stelt niet voor om de verdeling van de competenties tussen EU-niveau en de lidstaten te veranderen, maar streeft naar een gelijk speelveld. De lidstaten kunnen nog steeds de effectiviteit, de toegevoegde waarde en de vergoeding die zij bereid zijn te betalen voor geneesmiddelen zelf bepalen.

Door: Redactie Nationale Zorggids