Normal_hersenen__brein__beroerte__epilepsie

De collecteweek van het Epilepsiefonds van afgelopen lente heeft in totaal 890.742 euro opgebracht. Landelijk hebben ruim 15.000 vrijwilligers geld opgehaald om de genezing van epilepsie dichterbij te krijgen. Dat meldt het Epilepsiefonds. 

In Nederland hebben ruim 120.000 mensen elke dag te kampen met epilepsie. Door de grote onvoorspelbaarheid van epilepsie gaat er veel onzekerheid met deze aandoening gepaard. Het Epilepsiefonds zet zich in om deze mensen, waar nodig, te helpen.

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen. Dat doet het Epilepsiefonds onder meer door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast komt een deel van de opbrengst ten goede aan voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Door: Redactie Nationale Zorggids