Normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Uit de nieuwe e-health-monitor van Nictiz en NIVEL blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health. Dat meldt Nictiz. 

E-health is het gebruik van technologie om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. E-health wordt bijvoorbeeld ingezet ter verbetering van medicatieveiligheid of het stimuleren van zelfredzaamheid van patiënten. Het kan de patiënt zelf grip geven op zijn behandeling of zorgproces. Toch geven zorggebruikers en zorgverleners geregeld aan niet te weten óf ze e-health willen inzetten of gebruiken. Dit hoeft geen probleem te zijn: de mate waarin zorggebruikers en zorgverleners baat hebben bij een toepassing kan verschillen.
 
“Om de opschaling van zinvolle e-health te stimuleren zou de focus meer moeten liggen op het bevorderen van gebruik daar waar e-health toegevoegde waarde biedt,” concludeert Lies van Gennip, directeur Nictiz op basis van de eHealth-monitor 2017.
 
Uit de resultaten van de eHealth-monitor 2017 komen verschillende voorbeelden naar voren waarbij e-health relevant is voor zorggebruikers en zorgverleners. In het geval van online inzage ervaren chronisch zieken voordelen, zoals sneller inzicht in eigen medicatiegegevens en meer betrokkenheid bij de behandeling.
Bij de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt meer dan de helft gebruik van een digitale toepassing voor het uitvoeren van de dubbele medicatiecontrole noodzakelijk. Hierdoor is het voor een tweede zorgverlener mogelijk om op afstand te controleren of de juiste (dosering van) medicatie wordt toegediend bij een zorggebruiker. Op dit moment geeft slechts 23 procent van de verpleegkundigen aan dat controles digitaal worden uitgevoerd.
 
Om doelmatig gebruik van e-health te stimuleren, doen Nictiz en het NIVEL een aantal aanbevelingen. Zo kunnen zorgaanbieders helpen nut en noodzaak te verhelderen voor patiënten, zodat duidelijk is waarom e-health wordt ingezet. Overheid en ict-leveranciers kunnen nog meer inzetten op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling en dubbele medicatiecontrole. Verder kunnen opleidingsinstituten studenten ervaring laten opdoen met e-health en het een onderdeel van de opleiding maken. 

Lees het gehele onderzoeksrapport hier

Door: Redactie Nationale Zorggids