Normal_paul_blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid is vandaag gestart met een serie rondetafelgesprekken over het Nationaal Preventieakkoord. Een groot aantal organisaties is uitgenodigd door de staatssecretaris om gezamenlijk de ambities te verkennen van het Nationaal Preventieakkoord en hoe betrokken partijen daarmee in de praktijk aan de slag kunnen. Dat meldt Rijksoverheid. 

Blokhuis: “We weten steeds meer over de enorme impact die gezond leven en bewuste keuzes kunnen hebben op onze gezondheid en welzijn. En niet alleen als je jong en gezond bent. Maar juist in alle fases van het leven, ook als je ziek bent. We bereiken het meest als we de handen ineen slaan en samen kijken hoe dat akkoord eruit kan zien. Dus niet van bovenaf maar van onderop.”

“We focussen in ieder geval op roken en overgewicht. Ik ben benieuwd naar de concrete voorstellen van partijen op die thema’s. Daarnaast zie ik ook uit naar de voorstellen voor andere onderwerpen die wellicht een plek kunnen krijgen in het Nationaal Preventieakkoord. En hoe de partijen hieraan willen bijdragen. Voor alles geldt: hoe concreter, hoe beter. Zodat we zoveel mogelijk bereiken.”
 
Preventie levert de samenleving veel op. Een goede gezondheid is van invloed op schoolprestaties, arbeidsparticipatie, arbeidsverzuim en ons welbevinden. Een gezonde levensstijl en aandacht voor preventie is daarom niet alleen een individuele kwestie, maar ook een maatschappelijke kwestie. Daarom gaat staatssecretaris Blokhuis een Nationaal Preventieakkoord sluiten, onder meer met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit zijn ook de gesprekspartners in de rondetafelgesprekken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids