Normal_ziekenhuis__ziekenhuisgang

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verscherpt de aandacht voor concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies. Uit onderzoek naar effecten van ziekenhuisfusies op prijs en volume lijken prijzen relatief gezien te stijgen. Eerder was al gebleken dat de kwaliteit van zorg niet aantoonbaar verbetert na een fusie. Dit zijn belangrijke concurrentiefactoren waarop de ACM toetst. Ook toegenomen ervaringen en risico’s die andere betrokkenen zien aanleiding voor verscherpte aandacht. Dat meldt ACM. 

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: “Nu wij steeds meer weten over de gevolgen van ziekenhuisfusies kijken wij steeds kritischer naar de risico’s voor de concurrentie. Dit doen wij op grond van de bestaande mededingingstoets.”

Het maatschappelijk draagvlak voor fuserende en steeds groter wordende ziekenhuizen lijkt overigens af te nemen. De ACM toetst op grond van de Mededingingswet wat de gevolgen zijn van de fusie voor de concurrentie. Maatschappelijke opvattingen zoals aandacht voor de menselijke maat of bestuurbaarheid hebben hierin geen plek. Als maatschappij en politiek bij de beoordeling van ziekenhuisfusies ook dit soort publieke belangen willen laten meewegen, dan ziet de ACM mogelijkheden om deze een plaats te geven in de zorgspecifieke fusietoets.

Verscherpte aandacht voor concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies betekent dat de ACM mogelijk vaker mededingingsproblemen constateert. Ook geven zorgverzekeraars aan vaker inkoopproblemen te ervaren als gevolg van fusies. Hierdoor zal de ACM mogelijk eerder ziekenhuisfusies verbieden. In zo’n situatie blijft er voor partijen wel ruimte om de geschetste (kwaliteits)voordelen van de fusie aan te tonen, maar de lat hiervoor ligt hoog. 

Door: Redactie Nationale Zorggids