Logo_zorginstituut_nederland

Directeur Lea Bouwmeester van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) verwoordde het tijdens de Implementatiebijeenkomst Hulpmiddelenzorg eind november kort en kernachtig: “Patiënten moeten kunnen meebeslissen welke hulpmiddelen het beste passen bij hun manier van leven”. Met de invoering van het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en de modules voor continentie, stoma en diabetes, komt deze sterk patiëntgerichte aanpak in zicht. Zorginstituut Nederland maakt zich sterk voor meer keuzemogelijkheden, zo meldt het instituut.

“Maak de hulpmiddelenzorg merkbaar beter.” Met die opdracht van het ministerie van Volksgezondheid zijn begin 2016 patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten van hulpmiddelen samen met het ministerie en Zorginstituut Nederland aan de slag gegaan. Door de verschillende betrokken werkgroepen is de afgelopen tijd begonnen met het nemen van stappen om in de praktijk te kunnen voldoen aan de kwaliteitsvereisten. Sjaak Wijma, lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut, prees tijdens de bijeenkomst de bereikte resultaten waardoor de patiënt in de toekomst “maximaal geïnformeerd wordt”. Met als resultaat dat mensen vaker het hulpmiddel krijgen dat voor hen het meest geschikt is.

Het generieke kwaliteitskader en de 3 modules beschrijven aan welke algemene vereisten hulpmiddelenzorg moet voldoen. Voor alle vier geldt dat ze bijdragen aan goede, doelmatige zorg met goede informatievoorziening voor de patiënt. Die kan daardoor betere keuzes maken. Het Zorginstituut heeft de ontwikkeling en registratie van het kader en de modules begeleid en alle betrokken partijen ondersteuning geboden. Bij de vertaling naar de praktijk neemt kenniscentrum Vilans in 2018 de regierol over. Het Zorginstituut blijf als kennispartner betrokken. Dit is in lijn met de doelstellingen van het Zorginstituut om burgers breed te informeren over zorg en de zorg steeds verder te verbeteren. 

Bij de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk zijn inmiddels al stappen gezet. Alle partijen zetten in op een digitaliseringsslag, onder andere de ontwikkeling van een online voorschrijftool. Tijdens de bijeenkomst in november is afgesproken gezamenlijk te onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van noodzakelijke indicatoren om de kwaliteit van hulpmiddelenzorg in de toekomst te kunnen meten.

Door: Redactie Nationale Zorggids