Normal_vuurwerk

Elk jaar komt het maatschappelijk debat over het verbieden van consumentenvuurwerk terug. De afgelopen jaren registreerden verschillende artsenverenigingen verschillende soorten vuurwerkletsels, maar details over de ernst van de letsels, de behandelingen en de medische en maatschappelijke kosten bleven onbekend. Ziekenhuizen in Zuidwest Nederland zetten nu in op een eenduidige registratie van niet alleen het letsel maar ook de gevolgen op langere termijn. Zulke gegevens kunnen het debat over het consumentenvuurwerk ondersteunen. Dat meldt Erasmus MC. 

Onderzoekers van de Trauma-afdeling van het Erasmus MC, het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis en Het Oogziekenhuis Rotterdam voeren dit jaar een uitgebreide en integrale studie uit naar gezondheidsschade door consumentenvuurwerk.

Van alle vuurwerkslachtoffers die tussen 1 december 2017 en 31 januari 2018 behandeld worden in één van de twaalf ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland worden gedetailleerd en objectief alle vuurwerkletsels en behandelingen vastgelegd én de mate van blijvende invaliditeit, de kosten voor de behandeling en het arbeidsverzuim. Slachtoffers worden gedurende lange tijd gevolgd om een betrouwbare indruk te krijgen van de werkelijke kosten.

De discussie over het wel of niet verbieden van consumentenvuurwerk zwelt jaarlijks aan, zeker in december. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelde onlangs dat er veiligheidswinst te boeken is door een kentering in de wijze waarop Nederland omgaat met de problemen rond de jaarwisseling. Naar het oordeel van de Raad is het lichamelijk letsel dat mensen oplopen door consumentenvuurwerk niet verenigbaar met het beoogde feestelijke karakter van oud en nieuw. De Raad gaat uit van circa 480 gewonden waarbij gemiddeld 200 ogen beschadigd raken. Daarbij is het slachtoffer in ongeveer de helft van alle gevallen een omstander.

Letsels variëren van kleine brandwonden tot ernstige en blijvende schade aan gehoor, ogen, gezicht of handen. Mensen kunnen zelfs ogen of handen kwijtraken. Dit heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers. Ook de bijkomende kosten van vuurwerkongevallen zijn hoog: naast de directe kosten voor de behandeling en revalidatie kunnen ook de kosten voor arbeidsverzuim hoog oplopen.

Met dit onderzoek beogen de onderzoekers objectieve, kwantitatieve gegevens te produceren die een betrouwbaar en compleet beeld geven van de omvang van de gezondheidsschade door consumentenvuurwerk. Dergelijke gegevens kunnen het maatschappelijk debat in Nederland over vuurwerk ondersteunen.

Door: Redactie Nationale Zorggids