Normal_rss_entry-117038

Defensie heeft uit personeelsdossiers informatie verwijderd waarop staat dat mensen gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen, zoals het kankerverwekkende chroom-6. Dat zegt het programma Zembla. Het gaat om (voormalige) medewerkers die op de vliegbases van Twente, Soesterberg en Gilze-Rijen met het kankerverwekkende chroom-6-verf werken of hebben gewerkt.

Het ministerie van Defensie ontkent dat er sprake is van opzet. "Een aantal jaar geleden zijn personeelsdossiers gedigitaliseerd. Het is niet uitgesloten dat daarbij formulieren zijn verwijderd omdat deze bijvoorbeeld dubbel of niet leesbaar waren, of niet thuishoorden in het dossier. De reden van verwijdering, door wie en wanneer, moeten zijn bijgehouden. Defensie zal in geval van benadeelden die zich hebben gemeld, nader onderzoek doen." Het ministerie noemt het voor betrokkenen "wrang".

De registratieformulieren zijn van belang als zieke (oud-)werknemers het ministerie aansprakelijk willen stellen voor gezondheidsschade door het werken met chroomhoudende verf. Op de formulieren staat precies ingevuld wanneer, hoe lang en met welke gevaarlijke stoffen is gewerkt. De zogeheten persoonsregistratie gevaarlijke stoffen is per 1 januari 1994 als verplichting in de Arbowet opgenomen.

Het RIVM onderzoekt of er verband is tussen de gezondheidsklachten en de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen. Dat onderzoek is het in het voorjaar van 2018 klaar. Een speciale commissie houdt - met vakbonden, onafhankelijke experts en Defensie - toezicht op het onderzoek.

Er loopt ook een rechtszaak tegen Defensie. Zo'n honderd oud-medewerkers eisen 9000 euro smartengeld voor de blootstelling aan chroom-6. Defensie heeft een coulanceregeling ingesteld voor (oud-)medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met giftige stoffen. Inmiddels hebben 286 betrokkenen een vergoeding gekregen op basis hiervan. Zij ontvingen bedragen tussen de 3000 en 15.000 euro.

Door: ANP