Normal_logo_medisch_spectrum_twente

Medisch Spectrum Twente (MST) heeft subsidie ontvangen om onderzoek te verrichten naar een alternatief voor antibiotica. Het onderzoek is één van de acht projecten die subsidie toegekend gekregen van NWO. Dat meldt het MST. 

Antibioticaresistentie staat in de top drie van meest zorgelijke ontwikkelingen in de wereld. Steeds meer bacteriën worden resistent voor meer antibiotica. Patiënten die besmet zijn met zo’n bacterie, kunnen overlijden omdat de infectie niet te genezen is. Er zijn nieuwe methoden nodig om deze bacteriële infecties te bestrijden. Onderzoeksorganisatie NWO investeert daarom samen met het ministerie van volksgezondheid bijna 7 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe toegankelijk en betaalbare antibiotica en alternatieven voor antibioticagebruik.

Binnen het project ‘MDR-Paghe – small molecules that promote bacterial killing in phagocytes’ wordt onderzoek verricht naar unieke moleculen die de afweer tegen bacteriële infecties versterken. De eerste resultaten wijzen erop dat dit een potentieel goede behandelvorm is.

Het onderzoek zal drie jaar in beslag nemen. In deze periode wordt onderzocht hoe goed en hoe veilig de moleculen zijn. Het bloed, de urine en het sputum van patiënten die een infectie met zo’n resistente bacterie hebben, wordt onderzocht. Daarna zijn studies met muizen nodig om te kijken hoe het in het echt werkt en wat mogelijke bijwerkingen zijn.

Het onderzoek is een samenwerkingsproject van MST, UT, Laboratorium voor Microbiologie Twente/Achterhoek, AMC in Amsterdam en twee bedrijven uit Oostenrijk en Duitsland. Het totale studiebudget bedraagt ongeveer 850.000 euro. Daarvan komt ongeveer 750.000 eur van NWO-TTW. Het overige bedrag komt van twee bedrijven uit Duitsland en Oostenrijk. 

Door: Redactie Nationale Zorggids