Normal_operatie_donor_nier

Het inzetten van speciale nierteams, die voorlichting geven aan familie en vrienden van nierpatiënten over doneren van een nier, blijkt succesvol. Het aanbod van donornieren is vier tot vijf keer toegenomen sinds de oprichting een jaar geleden.

Begin vorig jaar gingen acht van deze voorlichtingsteams, bestaand uit een psycholoog en een transplantatiecoördinator, aan de slag. Zij leggen uit hoe ingrijpend en belastend het is voor een nierpatiënt om te dialyseren. Vervolgens worden de alternatieven besproken, waaronder donatie door een levende donor.

Professor Willem Weimar, nierspecialist bij het Erasmus MC in Rotterdam en landelijk projectleider van de nierteams, is zelf verrast over de uitkomsten, zegt hij in een interview met Trouw. "Het blijkt dat een bekende van een nierpatiënt sneller een nier doneert, wanneer hij van een nierteam met een onafhankelijke transplantatiedeskundige en een psycholoog hoort wat de ziekte werkelijk inhoudt, dan van de patiënt zelf. Zeker wanneer ze horen dat als je niets doet, de bewuste neef of buurman binnen tien jaar overlijdt'', aldus de nefroloog.

In 2016 kregen meer dan vijfhonderd patiënten in Nederland een nier van een levende donor.

Door: ANP