Normal_geld_rekenmachine

Het is de nachtmerrie van werkgever en werknemer: arbeidsongeschikt door letselschade. Voor beide partijen een gebeurtenis die emotioneel en financieel grote gevolgen heeft. Veel werkgevers voelen zich machteloos als een werknemer uitvalt door bijvoorbeeld een verkeersongeluk. Naast het emotionele aspect van het verlies van een gewaardeerde medewerker betekent een arbeidsongeschikte medewerker vaak ook een flinke aanslag op het budget van de werkgever. 

Financiële schade

Bij arbeidsongeschiktheid is een een werkgever verplicht om minstens 70 procent van het laatstverdiende loon door te betalen, soms wel twee jaar lang. Ook kan de werkgever worden gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan het revalidatieproces van de werknemer. Bovendien moet er vaak worden gezorgd voor (tijdelijke) vervanging van de zieke werknemer. Al met al een grote financiële schadepost.

Loonschade verhalen

Veel werkgevers weten niet dat de mogelijkheid bestaat om een flink deel van de loonschade die is ontstaan, te verhalen op een andere partij. In het geval van een verkeersongeluk kan bijvoorbeeld het netto-inkomen, de kosten van de revalidatie en het eigen risico van een ziekengeldverzekering worden verhaald. Het is dan ook aan te bevelen als werkgever bij arbeidsongeschiktheid altijd contact op te nemen met een letselschadespecialist. Met name als er sprake is van schuld of het vermoeden van schuld door een andere partij dan de werknemer. Specialisten als Pals Letselschade kunnen u snel laten weten hoe kansrijk u bent als het gaat om verhalen van loonschade.

Voorbeeld uit de praktijk

Eerder werd al het voorbeeld van een auto-ongeluk genoemd waardoor een werknemer arbeidsongeschikt kan raken. Een veelvoorkomende klacht als gevolg van een aanrijding is rugletsel. Klachten aan de rug zijn vaak verraderlijk. Soms lijkt letsel in eerste instantie mee te vallen, maar blijkt door de klap toch sprake te zijn van een beknelling van de zenuwen. Vaak legt het slachtoffer dan niet direct de link met de klap die een rug te verduren heeft gekregen bij een aanrijding. In de meeste gevallen is behandeling door op zijn minst een fysiotherapeut van belang, soms is ook een operatie nodig. In het uiterste geval kunnen rugklachten leiden tot invaliditeit. 

Letselschadespecialisten

Letselschadespecialisten kunnen samen met u een inschatting maken van de aard van de klachten en de gevolgen op lange en korte termijn: voor u en voor uw werknemer.