Normal_copd_longen

In Nederland zijn er ruim 600.000 mensen met COPD. Jaarlijks worden hiervan 30.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis voor een COPD-longaanval. In totaal gaat het om circa 200.000 ziekenhuisopnamedagen, waaronder veel heropnamen. Longaanvallen veroorzaken veel onnodig leed, sterfte en te hoge zorgkosten, welke met een systematische aanpak fors verlaagd kunnen worden. Tijdens de conferentie ‘Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten’ op 19 januari 2018 komen professionals samen om kennis en ervaringen hierover uit te wisselen. Dat Long Alliantie Nederland.

In 2014 is de Long Alliantie Nederland (LAN) met het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) gestart, waarbinnen het doel is gesteld om het aantal ziekenhuisopnamedagen van COPD-patiënten met 25 procent te reduceren. In 2015 startte de Long Alliantie Nederland daarvoor een landelijk transmuraal zorgpad COPD met ziekenhuisopnames, waaraan acht regio’s deelnemen.

Ondertussen zijn meer dan achthonderd mensen met een longaanval in het programma opgenomen. Tijdens de conferentie deelt professor Huib Kerstjens (hoofd longziekten bij het Universitair Medisch Centrum Groningen) good practices en presenteert hij versie 2.0 van het zorgpad.  

Verschillende regio’s, deelnemend aan het LAN project, maar ook nadrukkelijk met andere initiatieven, delen tijdens de conferentie de succesfactoren van hun aanpak rondom COPD zorgpaden. Zo wordt er onder meer ingegaan op de rol van het management, vroege afstemming over doelen, de invulling van de functie van zorgcoördinator, het stimuleren van zelfmanagement en een goede afstemming tussen de lijnen. RUG promovendus Bart Noort heeft in aanloop naar de conferentie de initiatieven geïnventariseerd.

 Het reduceren van ziekenhuisopnames ten gevolge van COPD is niet alleen in het belang van de patiënt, maar heeft ook een groot maatschappelijk belang. Belangrijke stakeholders uit het maatschappelijk veld, waaronder Zorginstituut Nederland, het ministerie van volksgezondheid, zorgverzekeraar Menzis en Longfonds patiëntenorganisatie, geven tijdens de conferentie meer inzicht in de manier waarop zij baat hebben bij een systematische en duurzame aanpak.

Door: Redactie Nationale Zorggids